TipMaastricht TipMaastricht TipMaastricht

Uw mening over Maastricht Aanmelden

11-06-2019

Huisvesting ex-Syriëgangers

Publieke raadpleging onder de inwoners van Maastricht over huisvesting ex-Syriëgangers

Horst, 13 juni 2019

Huisvesting ex-Syriëgangers
Onlangs ontstond er ontrust in de Maastrichtse wijk Amby vanwege de huisvesting van een ex-Syriëgangster. Deze ex-Syriëgangster is niet strafrechtelijk vervolgd, heeft de afgelopen jaren zonder problemen elders in Maastricht gewoond en heeft een zogenoemde goedhuurdersindicatie ontvangen.

De eerste vraag van het onderzoek onder de deelnemers van TipMaastricht is gesteld in de vorm van een stelling: ‘Ex-Syriëgangers die niet strafrechtelijk worden vervolgd moeten weer in de samenleving kunnen wonen en werken’. 30% van de respondenten antwoordde het (zeer) eens te zijn met de stelling, 45% van de respondenten antwoordde het (zeer) oneens te zijn met de stelling. 21% van de respondenten bleef neutraal en 4% van de respondenten antwoordde ‘Weet niet’.

68% van de respondenten geeft vervolgens aan het (zeer) eens te zijn met de stelling ‘Buurtbewoners moeten vooraf geïnformeerd worden door de woningcorporatie of gemeente wanneer er een ex-Syriëganger in de nabije omgeving komt wonen’. 20% van de respondenten geeft aan het (zeer) oneens te zijn met de stelling.

TipMaastricht
420 respondenten uit de gemeente Maastricht deden mee aan het onderzoek. Benieuwd naar de gegeven toelichtingen in dit onderzoek? Lees hier de volledige rapportage.

Alle onderzoeken van TipMaastricht zijn te lezen op www.tipmaastricht.nl. Het volgende onderzoek met de thema’s ‘Het Eurovisie Songfestival’ en ‘Het cultuurbeleid’ staan momenteel uit. Wilt u hier ook over meepraten en meedenken? Meld u dan hier aan voor TipMaastricht.


Download resultaten