TipMaastricht TipMaastricht TipMaastricht

Uw mening over Maastricht Aanmelden

18-09-2019

Betrokkenheid met de gemeente Maastricht en provincie Limburg

Onderzoek van de beleving van de burgerparticipatie in de gemeenteMaastricht

Mate van participatie in de gemeente Maastricht bij het maken van gemeentelijk beleid. Zie in het plaatje hoe de gemeente Maastricht scoort t.o.v. buurgemeenten en de rest van Limburg. Op een schaal van 1 tot 10 konden inwoners aangeven in welke mate ze zich betrokken voelden bij hun eigen gemeente. Lees de onderliggende resultaten over burgerparticipatie in bijgaande rapportage. 


Download resultaten